Test Materialen

[:nl]

Hoge kwaliteit testmaterialen
Alle inspectieapparatuur dient met regelmaat getest te worden, ongeacht het fabrikaat. Het testen is makkelijk en snel uit te voeren met behulp van de juiste materialen. Hiervoor leveren wij testkaarten, blokken, staven en zelfs testballen.

Het testen is een essentieel onderdeel van een kwaliteitsprogramma zoals HACCP, ISO 9000, GMP of richtlijnen van retail organisaties. Wij kunnen u adviseren omtrent de frequentie van testen en hoe deze het best uitgevoerd kan worden. Dit is namelijk volledig afhankelijk van de productielijn, het soort product, type detector enzovoort. Kortom wij helpen u om een waterdicht kwaliteitsprogramma op te zetten.

Transparante testblokken
De transparante testblokken zijn nieuw in ons assortiment. De afmetingen van deze blokken zijn vierkant 15 mm en circa 9 centimeter lang. Het metalen kogeltje is zichtbaar doordat er gebruik gemaakt is van een zeer helder, FDA goedgekeurd, materiaal. De materiaalsoort en afmeting van het metalen kogeltje is duidelijk leesbaar gegraveerd op de zijkant. Tevens is er een kleurcodering aangebracht, rood voor ferro, geel voor non-ferro en blauw voor RVS. Het ingesealde kogeltje kan bij deze blokken maximaal 10 mm zijn.

Gelamineerde testkaarten
Deze kaartjes zijn alom bekend en het meest gebruikt. De kaartjes hebben nagenoeg dezelfde afmetingen als een credit card of bankpas. Ze zijn net als de testblokken leverbaar in drie verschillende materialen en diverse afmetingen metalen kogeltjes tot maximaal 3,0 mm.
Strengste eisen
Alle testmaterialen die Stol inspection systems levert voldoen aan de hoogste eisen en worden met de grootste zorgvuldigheid geproduceerd. Alle soorten zijn leverbaar in diverse materiaalsoorten zoals Ferro, Non-Ferro en RVS (Inox). Vanzelfsprekend is er een uitgebreid assortiment afmetingen van de metalen kogeltjes.

Meer informatie
Wij geven graag meer informatie welk type het meest geschikt is voor uw situatie. Op verzoek sturen wij u graag een uitgebreide prijslijst toe waar alle soorten en maten duidelijk in gespecificeerd staan.

[:en]

Precision test samples
All inspection equipment needs to be checked regularly, whatever brand it is. Testing a detector is easy and quick with the aid of the right test samples. We have test sample stypes available such as test cards and test sticks. Testing a metal detector is an essential part of a quality management system including HACCP, ISO 9000, GMP or guidelines of mayor retail organisations. We are happy to advice how often and how to perform a reliable test. This depends on many factors such as kind of production line, product, type of detector, etc. We are here to help you set up the best possible quality assurance system.

Transparent test sticks
These transparent test sticks are new in our product offering. The size of the sticks are square 15 mm and a length of appr. 9 CM. The metal sphere is visable inside the stick as we used a very clear, FDA approved, material. The kind of metal and sphere size that is inside the stick is engraved with laser so that it will be easily readable. There is a colour coding as well for quick recognition. Red for Ferrous, yelow for Non-Ferrous and Blue for Stainless Steel. The maximum diameter of the sphere inside the stick is 10 mm.

Laminated test cards
These test cards are being used by most QA staff. The cards have approximately identical dimensions as a regular credit card. Same as the test sticks they are available in three different materials and various sphere sizes with a maximum diameter of 3,0 mm.

Quality manufacturing
All test samples that Stol Inspection Systems supply are conform high quality standards and are made with great care. All types are available in different sphere materials such as Ferrous, Non-Ferrous en Stainless Steel (Inox) with a wide range of diameters.

More information
We will be happy to inform you which type of test sample is most suitable for your individual situation. On request we will send you a comprehensive price list in which you can find all types with available sphere diameters.

[:]